Pravidla soutěže Fantasy iSport Extraliga

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla soutěže „Fantasy iSport Extraliga“ (dále jen „soutěž“).  

1. Pořadatel a organizátor soutěže

CZECH NEWS CENTER a.s., identifikační číslo: 02346826, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 19490 vedeném Městským soudem v Praze, sídlo: 170 00 Praha 7, Komunardů 1584/42 (dále jen „pořadatel“).

2. Průběh soutěže

Soutěž probíhá pod hlavičkou serveru iSport.cz dále jen „server“ (na adrese http://fantasy.isport.blesk.cz, dále pouze „soutěž“) na území České republiky v termínu od 2. září 2014 do ukončení základní části Tipsport Extraligy ledního hokeje.
Soutěž probíhá způsobem vymezeným v těchto pravidlech. Výhercem v soutěži se stávají ti soutěžící, kteří dosáhnou nejvyšší bodové výsledky v souladu s níže uvedenými pravidly.

3. Podmínky pro účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže (dále pouze „soutěžící“) se musí zaregistrovat do hry pomocí přihlašovacího účtu iSport.cz nebo pomocí přihlášení přes Facebook. Soutěžící se mohou soutěže účastnit pouze pro nekomerční účely. Na přístup do soutěže nevzniká soutěžícímu žádný právní nárok. Podmínkou pro účast v soutěži je souhlas soutěžícího s podmínkami serveru iSport.cz a s těmito pravidly.  
Účast v soutěži je bezplatná, tímto není dotčena možnost nákupů dodatečných informací nebo funkcí v soutěži za podmínek stanovených pravidly, jejich nákup však není podmínkou pro účast v soutěži.  
Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám pořadatele či partnerů soutěže, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a příp. podobizny účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích (vč. sociálních sítích) pořadatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. 

4. Hrací účet

Pořadatel soutěže je oprávněn po soutěžícím požadovat prokázání správnosti jím uvedených osobních údajů.
Soutěžící se zavazuje užívat soutěž pouze k účelům, ke kterým je určena. Dále se soutěžící zavazuje, že se nebude účastnit soutěže v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je způsobilý zasáhnout do majetkových či osobnostních práv pořadatele či třetích osob.
Pořadatel soutěže má právo odepřít přístup do soutěže soutěžícímu, který porušuje tato pravidla soutěže nebo při registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu uvede ohledně své osoby nepravdivé či neúplné údaje.

5. Závady v soutěži

Za závadu v soutěži je považována chyba nebo omyl v soutěži, která může dovolit soutěžícímu získat neoprávněným způsobem jakékoli výhody nebo která brání řádnému provozování soutěže. Soutěžící nesmí zneužít jakoukoli závadu v soutěži.

6. Založení týmu

Soutěžící si pro účast v soutěži musí založit svůj tým. Při zakládání týmu budou po soutěžícím vyžadovány následující údaje:

  • název týmu
  • označení klubu Tipsport Extraligy, kterému soutěžící fandí
  • výběr okresu, ve kterém soutěžící chce být zařazen
  • vyplnění informace o tom, zda má soutěžící aktivní účet na serveru Tipsport.cz
  • souhlas s těmito pravidly

Název týmu musí být unikátní a po zadání nepůjde v průběhu soutěže již změnit. Není možné, aby dva týmy měly ve hře stejný název. Název týmu nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí zejména obsahovat jakékoli vulgární urážlivé nebo rasistické prvky. Názvy týmů budou průběžně kontrolovány, a po zjištění nevhodného názvu může být tým, jehož název bude v rozporu s těmito pravidly, ze soutěže vyloučen. Soutěžící tak přijde o všechny body, které příslušný tým v průběhu soutěže získal.
Soutěžící při registraci musí označit reálný klub Tipsport Extraligy, kterému fandí či s ním jinak sympatizuje. Poté bude soutěžící automaticky zařazen do Klubové ligy (Klubovou ligou se rozumí že (pod)soutěž mezi hráči fandícími stejnému klubu. Klubová liga je veřejná. Příslušnost ke Klubové lize není možné měnit v průběhu soutěže).
Soutěžící musí označit okres, ve kterém chce soutěžit. Poté bude soutěžící automaticky zařazen do (pod)soutěže mezi hráči z příslušného okresu.
Pravidla a informace o propojení účtu se serverem Tipsport.cz jsou specifikována níže.

7. Fáze hry

Základním rozdělením hry je 25 hracích týdnů, které odpovídají týdnům, ve kterých se hraje alespoň jeden zápas Tipsport Extraligy.

8. Princip hry

Soutěžící po založení  týmu získává virtuální rozpočet 100 000 000 Kč na nákup hráčů z Tipsport Extraligy. Rozpočet soutěžícího se může v průběhu hry měnit podle aktuálních výkonů hráčů, které má soutěžící v sestavě svého týmu (dále pouze „tým“), a to tak, že pro jednotlivé soutěžící odpovídá nejvyššímu dosaženému součtu aktuálních cen všech do týmu současně zařazených hráčů (tj. pokud má soutěžící v týmu hráče, jehož cena stoupne a v důsledku toho přesáhne celková cena všech hráčů dosavadní rozpočet, odpovídá nový rozpočet tohoto soutěžícího novému součtu cen hráčů po tomto zvýšení).
Tým musí obsahovat přesně 16 hráčů: 1 brankáře, 6 obránců a 9 útočníků. Tým může obsahovat maximálně 5 hráčů z jednoho klubu Tipsport Extraligy.
Soutěžící je při uložení sestavy informován o změnách ve svém týmu. Soutěžící je povinen před uložením sestavy vybrat kapitána svého týmu a jednoho asistenta. Kapitánem ani asistentem kapitána nesmí být zvolen brankář. Kapitán týmu získává trojnásobek získaných bodů, asistent kapitána získává dvojnásobek.
V jednom hracím týdnu soutěžící může změnit svůj tým až 3x, přičemž nezáleží na tom, zda soutěžící změní pouze jednoho hráče, nebo jestli vymění všech 16 hráčů. Soutěžící je při ukládání sestavy také upozorněn na zbývající počet změn sestavy svého týmu v rámci příslušného týdne.
Soutěžící může sestavu svého týmu upravit nejpozději 10 minut před začátkem prvního zápasu hracího dne. Další změny ve svém týmu může soutěžící udělat až po vyhodnocení zápasů hracího dne.
Pořadatel může v průběhu hry umožnit soutěžícím nákup dodatečných informací nebo funkcí v soutěži za podmínek, které budou stanoveny v těchto pravidlech. Doplnění pravidel v tomto smyslu bude provedeno v souladu s čl. 16, předposlední odstavec těchto pravidel. 

9. Bodování

Soutěžící získává body za výkony hráčů, které má koupené ve své sestavě. Body se vždy počítají na základě statistik ze zápasu, který odehrají reální hráči.

Aktivita

Obránce

Útočník

Vstřelený gól

+ 10 bodů

+ 7 bodů

Asistence

+ 5 bodů

+ 5 bodů

Statistika +/-

± 1 bod

± 1 bod

Každé 2 střely na bránu

+ 1 bod

+ 1 bod

Radegast index*

± 1 bod

± 1 bod

* Radegast index je parametr oficiálních statistik, který sleduje bojovnost hráčů. Primárně se jedná o kombinoci plus/minus bodů, blokování střel a hity (zastavení hráče tělem v rámci pravidel).

 

Aktivita

Brankář

Obdržený gól

- 1 bod

Asistence

+ 10 bodů

Čas na ledě více než 40 minut

+ 3 body

Vítězný zápas (*)

+ 2 body

Každých 10 zákroků

+ 1 bod

Vstřelený gól 

+ 30 bodů

Zahájení zápasu

+ 3 body

Čisté konto (*)

+ 15 bodů

(*) - body se počítají pouze v případě, že brankář odchytal alespoň 40 minut

 

Úspěšnost zákroků

Brankář

100% (bonus za čisté konto)

+ 10 bodů

95% a více

+ 5 bodů

94% a více

+ 4 body

93% a více

+ 3 body

92% a více

+ 2 body

91% a více

+ 1 bod

90% a více

0 bodů

89% a více

- 1 bod

88% a více

- 2 body

87% a více

- 3 body

méně než 87%

- 4 body

Poznámka: body za úspěšnost zákroků a vítězný zápas se brankáři přičtou (případně odečtou) pouze v případě, že odehraje více než 40 minut zápasu.

Čas na ledě

Obránce i útočník

0 – 10 minut

+ 1 bod

10 – 18 minut

+ 2 body

Více než 18 minut

+ 3 body

 

Vyhraná vhazování

Obránce i útočník

1 – 4

+ 1 bod

5 – 8

+ 2 body

9 a více

+ 3 body

 

Trestné minuty

Všichni hráči vč. brankářů

2 – 4 minuty

- 1 bod

5 – 10 minut

- 2 body

11 – 17 minut

- 3 body

18 – 24 minut

- 4 body

Více než 25 minut

- 10 bodů

10. Vyhodnocení hracího týdne

Body v soutěži se dají získat pouze za oficiální zápasy Tipsport Extraligy, které jsou naplánované dle oficiálního rozpisu Českého svazu ledního hokeje.
Body jsou na bodové konto soutěžícího (bodovým kontem se rozumí část v hracím účtu registrovaného soutěžícího, kde se připisují body získané za jednotlivé odehrané zápasy všemi hráči tvořícími uloženou sestavu týmu příslušného soutěžícího pro daný zápas) přičteny po obdržení oficiálních zápisů ze všech zápasů hracího dne. Body jsou přičteny v noci po odehraných zápasech.
Body za odehrané zápasy hracího týdne mohou být změněny kdykoli do středy následujícího týdne v závislosti na případných změnách v oficiálních statistikách Tipsport Extraligy. Ve čtvrtek následujícího týdne se statistiky odehraného týdne uzamknou a v rámci příslušného kola budou vyhodnoceni soutěžící s nejvíce získanými body. V případě, že více soutěžících bude mít stejný počet bodů, určí se jejich pořadí podle dodatečných kriterií v tomto pořadí důležitosti: Počet nastřílených gólů, asistence, plusové body (výše se umístí tým s vyšším počtem získaných plusových bodů v daném kole), podle data prvního uložení sestavy týmu (výše se umístí tým s dřívějším datem uložení sestavy týmu) v rámci celé soutěže.
Průběžné pořadí týmů v soutěži je určováno na základě kriterií uvedených v posledním odstavci v čl. 14 těchto pravidel z dosud odehraných zápasů.

 

11. Cena hráčů

Původní cena hráče byla stanovena redakcí deníku Sport a serveru iSport.cz na základě kvalifikovaných odhadů expertů. Cena hráče se v průběhu hry mění na základě získaných bodů jednotlivých hráčů. Rozdílová částka ceny, za kterou soutěžící koupil hráče a ceny, za aktuální ceny hráče se promítne i do celkového rozpočtu soutěžícího.
Cena obránců a útočníků se mění podle vzorce: +/- 1 bod * 5 000 Kč.
Cena brankářů se mění podle vzorce:  +/-1 bod * 10 000 Kč.

12. Dodavatel dat

Dodavatelem dat a statistických informací pro bodové ohodnocení hráčů je pořadatelem soutěže pověřená společnost BPA sport marketing a.s., sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, DIČ: CZ25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4173 (dále pouze „dodavatel dat“). Dodavatel dat je odpovědný za správnost statistik hráčů ve hře.
Data dodaná pořadateli dodavatelem dat jsou jediným zdrojem, na základě kterého jsou soutěžícím připisovány body v soutěži dle těchto pravidel. Jakékoli jiná data či statistiky (ať již z jakéhokoli zdroje) nemají pro soutěž význam a případné odkazy nebo připomínky na takovéto data a statistiky nebudou akceptovány. Konečné schválení dat pro bodování v soutěži je zcela v kompetenci pořadatele soutěže.

13. Propojení účtu s Tipsport.cz

Každý soutěžící může propojit svůj účet s účtem na serveru Tipsport.cz. Pro propojení účtu je potřeba zadat v registračním formuláři uživatelské jméno, které soutěžící používá na serveru Tipsport.cz. Uživatelské jméno bude ověřeno s databázi Tipsport.cz a jeho uložení bude umožněno pouze v případě, že toto uživatelské jméno na Tipsport.cz existuje. 
Po vyplnění uživatelského jména Tipsport.cz bude soutěžící automaticky zařazen do Tipsport ligy a bude také soutěžit o finanční odměny, které v případě výhry budou soutěžícímu přičteny na Tipsport.cz na účet, který vyplnil při registraci.
Pokud soutěžící při prvním přihlášení do hry nemá účet na serveru Tipsport.cz, bude soutěžícímu umožněno získat akční bonus pro registraci v hodnotě 150 Kč. Kód zůstane aktivní 30 dní od vyzvednutí, poté bude kód zneaktivněn. Po vyzvednutí kódu a dokončení registrace na Tipsport.cz bude soutěžícímu umožněno zadat své uživatelské jméno, které použil na Tipsport.cz. Po vyplnění uživatelského jména platí pro soutěžícího pravidla zmíněné v předchozích odstavcích.
Pořadatel soutěže konstatuje, že propojení účtů a poskytování plnění uvedených v tomto článku se řídí podmínkami společnosti Tipsport.net a.s.

14. Ceny

Pořadatel soutěže stanovuje jaké výhry, v jaké podobě a za jakých podmínek má soutěžící možnost v soutěži vyhrát (dále jen „výhry“). Pro základní část Tipsport Extraligy jsou výhry peněžité a jejich výše je neměnná. Aktuální seznam měsíčních a týdenních výher a podmínek jejich získání bude vždy uveden na webových stránkách soutěže.
Do soutěže pro základní část Tipsport Extraligy dle celkového pořadí jsou vloženy následující peněžité výhry:

Hlavní ceny

1. místo – 100 000 Kč
2. místo – TV za 30 000 Kč
3. místo – TV za 15 000 Kč
4. místo – pivo Radegast na rok ZDARMA

Součástí soutěže jsou i týdenní ceny. Týdenní ceny budou ohlášeny vždy nejpozději týden před začátkem hracího týdne, ve kterém se o dané ceny hraje.
Pro umístění v soutěži, a tedy i pro získání příslušné ceny je rozhodující celkový počet bodů získaných jednotlivými týmy v základní části Tipsport Extraligy ledního hokeje. V případě shody je pořadí určeno mezi týmy se shodným počtem bodů na základě těchto kriterií podle pořadí jejich významu (tj. platí, že rozhodující je dříve uvedené kriterium, pokud na jeho základě nelze stanovit pořadí alespoň mezi některými z týmů se stejným celkovým počtem bodů, použije se kriterium následující, a to v rozsahu, ve kterém nebylo pořadí určeno podle významnějšího kriteria): Celkový počet nastřílených gólů v soutěži, celkový počet asistencí v soutěži, celkový počet plusových bodů v soutěži (výše se umístí tým s vyšším počtem získaných plusových bodů), celkový počet trestných minut v soutěži (výše se umístí tým s nižším počtem trestných minut), pořadí týmu v soutěži před posledním hracím týdnem (výše se umístí dosud úspěšnější tým), datum prvního uložení sestavy týmu (výše se umístí tým s dřívějším datem uložení sestavy týmu) v rámci celé soutěže.
Každé z pořadí uvedených výše může být obsazeno na základě výše uvedených kriterií pouze jedním soutěžícím (tj. nelze udělit dvě ceny dvěma soutěžícím za shodné umístění).

15. Předání cen

Výherci budou informováni pořadatelem prostřednictvím e-mailu o své výhře a vyzváni k zaslání jejich doručovací adresy pořadateli k zaslání výhry do 15 dnů po stanovení výherce pořadatelem v souladu s těmito pravidly (dále jen „výzva“). Výherce bude požádán o zaslání následujících údajů:

  • celé jméno
  • doručovací adresa
  • rok narození
  • kontaktní telefon
  • forma odběru

 Tyto informace musí soutěžící sdělit pořadateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy pořadatele.
Pokud z jakéhokoli důvodu nebude mít pořadatel možnost výherce informovat výše uvedeným způsobem o výhře a vyžádat si jeho doručovací adresu k zaslání výhry, nárok výherce na výhru v soutěži bez dalšího zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Věcné výhry budou doručeny výhercům nejpozději do 30 dnů od sdělení doručovací adresy výhercem pořadateli, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky, které soutěžící na vyžádání sdělí pořadateli soutěže e-mailem. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty, nebo mohou být osobně vyzvednuty na adrese pořadatele soutěže nebo na jiném místě dle charakteru výhry a pokynů pořadatele. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří opakovaně ( celkem dvakrát po sobě) výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry. U jiných než věcných výher budou výherci sděleny podmínky pro jejich čerpání pořadatelem soutěže, a to v návaznosti na spojení s výhercem a prokázání splnění podmínek účasti v soutěži.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

16. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních výsledků. Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, kteří nebudou splňovat podmínky stanovené v pravidlech soutěže nebo kteří uvedou nepravdivé informace. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoli odvolání ze strany soutěžícího.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci nebo výklad pravidel soutěže. O výklad pravidel soutěže nemůže být veden žádný spor, přičemž za jediný závazný výklad pravidel se považuje vždy výklad podaný pořadatelem soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit provozování soutěže, a to i bez předchozího upozornění, a to zejména ze závažných  důvodu možných technických výpadků na straně pořadatele či jeho dodavatelů nebo zásahu vyšší moci.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké podle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.
Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže bez dalšího upozornění vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takovýto soutěžící i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, či porušení herních pravidel, výhra v soutěži mu nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. V případě nepředání výhry z výše uvedených důvodů nárok na výhru zaniká.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené soutěžícím v souvislosti s nesprávným či nevhodným užíváním (realizací) výher.
Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže na http://fantasy.isport.blesk.cz. Na změnu pravidel upozorní pořadatel alespoň týden předem na webových stránkách soutěže.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích.

 

 

Byli jsme sami se sebou moc uspokojení, štvalo Adamského

Jako by jim oproti semifinále se Spartou Praha chyběla šťáva, drajv. Třinecký útočník Martin Adamský se po prvním finále ČP play off Tipsport extraligy s Litvínovem (1:3) na…

11. 4. 2015
19:58
Celý článek

Muž prvního finále Lukeš: Nevím, že na nás Třinec vůbec nevlítnul

V semifinále se jeho útok trápil, finále ale rozjel parádně. Litvínovský útočník František Lukeš režíroval výhru Vervy 3:1 na třineckém ledě gólem a dvěma asistencemi. „Příště…

11. 4. 2015
19:15
Celý článek

Z 35 střel jeden gól. Francouz byl vynikající, uznal třinecký Kalous

Třinec měl v prvním finále hokejové extraligy střeleckou i herní převahu, ale výhru slavil Litvínov. Hostující Verva vyhrála na ledě soupeře 3:1, k čemuž mu velkou měrou…

11. 4. 2015
18:55
Celý článek

SESTŘIH: Litvínov udeřil v přesilovkách, Třinec na úvod padl 1:3

Hokejisté Litvínova zaskočili v prvním extraligovém finále Třinec a díky třem využitým přesilovkám na ledě vítěze dlouhodobé části vyhráli 3:1. O všechny góly se zasloužil…

11. 4. 2015
17:33
Celý článek

Lákadla finále: Ručinského boj s časem i příběh Irgla s Petružálkem

Bitva o titul, bitva o všechno. Dnes od 15:00 začíná finále hokejové extraligy mezi Třincem a Litvínovem. Série bude plná zajímavých minisoubojů, které napoví o tom, kdo usedne…

11. 4. 2015
04:40
Celý článek

Bednář dominoval i křičel na sudího. Trochu mi hráblo, smál se

Oslavu výstavního gólu si nenechal pro sebe, pustil ji zabalenou v emocích směrem k rozhodčím. A tak Jaroslav Bednář finiš vítězného barážového duelu na budějovickém ledě…

10. 4. 2015
21:24
Celý článek

Slavia porazila Motor a je první, Chomutov padl s Olomoucí

V osmém kole hokejové baráže o extraligu uspěli hokejisté pražské Slavie. Venku porazili České Budějovice a vrátili se na první místo čtyřčlenné tabulky. Za nimi je Chomutov,…

10. 4. 2015
19:50
Celý článek

RučInský není RučÍnský! Legendě spletli jméno i při finále 1991

Zadívejte se ještě pořádně na fotku gólu z finále 1991 mezi Litvínovem a Jihlavou. No ano, gól tam dává jistý RUČÍNSKÝ. Čárka nad měkkým i se v začátcích kariéry naganského…

10. 4. 2015
17:30
Celý článek

Třinecký Ružička: Doufám, že si góly nechávám na finále

Sázel góly v zámořské NHL, i v ruské KHL. Na první trefu ve vyřazovacích bojích ČP play off Tipsport extraligy ovšem slovenský útočník Štefan Ružička (30 let) z Třince stále…

10. 4. 2015
16:09
Celý článek

Litvínovské finále před 19 lety? Titul byl nadlidský úkol

Litvínov je v nejvyšší československé a české hokejové soutěži 56 let, ani jednou však nezískal titul. Naposledy k němu měl blízko v roce 1996, ale finále proti Vsetínu prohrál…

10. 4. 2015
15:42
Celý článek
 
Fantasy Extraligu přinášejí


Hlavní partneři

Radegast Tipsport Statistiky hráčů dodává hokej.cz