Pravidla soutěže Fantasy iSport Extraliga (playoff)

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla soutěže „Fantasy iSport Extraliga“ (dále jen „soutěž“).  

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Ringier Axel Springer CZ a.s., identifikační číslo: 40766713, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 867 vedeném Městským soudem v Praze, sídlo: 170 00 Praha 7, Komunardů 1584/42 (dále jen „pořadatel“).

2. Průběh soutěže

Soutěž probíhá pod hlavičkou serveru iSport.cz dále jen „server“ (na adrese http://fantasy.isport.blesk.cz, dále pouze „soutěž“) na území České republiky v termínu od 5. března 2014 do ukončení Česká pojišťovna play off ledního hokeje.
Soutěž probíhá způsobem vymezeným v těchto pravidlech. Výhercem v soutěži se stávají ti soutěžící, kteří dosáhnou nejvyšší bodové výsledky v souladu s níže uvedenými pravidly.

3. Podmínky pro účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže (dále pouze „soutěžící“) se musí zaregistrovat do hry pomocí přihlašovacího účtu iSport.cz nebo pomocí přihlášení přes Facebook. Soutěžící se mohou soutěže účastnit pouze pro nekomerční účely. Na přístup do soutěže nevzniká soutěžícímu žádný právní nárok. Podmínkou pro účast v soutěži je souhlas soutěžícího s podmínkami serveru iSport.cz a s těmito pravidly.  
Účast v soutěži je bezplatná, tímto není dotčena možnost nákupů dodatečných informací nebo funkcí v soutěži za podmínek stanovených pravidly, jejich nákup však není podmínkou pro účast v soutěži.  

4. Hrací účet

Pořadatel soutěže je oprávněn po soutěžícím požadovat prokázání správnosti jím uvedených osobních údajů.
Soutěžící se zavazuje užívat soutěž pouze k účelům, ke kterým je určena. Dále se soutěžící zavazuje, že se nebude účastnit soutěže v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je způsobilý zasáhnout do majetkových či osobnostních práv pořadatele či třetích osob.
Pořadatel soutěže má právo odepřít přístup do soutěže soutěžícímu, který porušuje tato pravidla soutěže nebo při registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu uvede ohledně své osoby nepravdivé či neúplné údaje.

5. Závady v soutěži

Za závadu v soutěži je považována chyba nebo omyl v soutěži, která může dovolit soutěžícímu získat neoprávněným způsobem jakékoli výhody nebo která brání řádnému provozování soutěže. Soutěžící nesmí zneužít jakoukoli závadu v soutěži.

6. Založení týmu

Soutěžící si pro účast v soutěži musí založit svůj tým. Při zakládání týmu budou po soutěžícím vyžadovány následující údaje:

  • název týmu
  • označení klubu, kterému soutěžící fandí
  • výběr okresu, ve kterém soutěžící chce být zařazen
  • vyplnění informace o tom, zda má soutěžící aktivní účet na serveru Tipsport.cz
  • souhlas s těmito pravidly

Název týmu musí být unikátní a po zadání nepůjde v průběhu soutěže již změnit. Není možné, aby dva týmy měly ve hře stejný název. Název týmu nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí zejména obsahovat jakékoli vulgární urážlivé nebo rasistické prvky. Názvy týmů budou průběžně kontrolovány, a po zjištění nevhodného názvu může být tým, jehož název bude v rozporu s těmito pravidly, ze soutěže vyloučen. Soutěžící tak přijde o všechny body, které příslušný tým v průběhu soutěže získal.

Soutěžící musí označit okres, ve kterém chce soutěžit. Poté bude soutěžící automaticky zařazen do (pod)soutěže mezi hráči z příslušného okresu.

Pravidla a informace o propojení účtu se serverem Tipsport.cz jsou specifikována níže.

7. Fáze hry

Základním rozdělením hry je7  hracích týdnů, které odpovídají týdnům, ve kterých se hraje alespoň jeden zápas play off České pojišťovny. Pro přehlednost je však v přehledu hracích týdnů uvádíme.

HRACÍ TÝDEN

OD

DO

1. týden

10. břežna 2014

16. března 2014

2. týden

17. března 2014

23. března 2014

3. týden

24. března 2014

30. března 2014

4. týden

1. dubna 2014

6. dubna 2014

5. týden

7. dubna 2014

13. dubna 2014

6. týden

14. dubna 2014

20. dubna 2014

7. týden

21. dubna 2014 27. dubna 2014

8. Princip hry

Soutěžící po založení  týmu získává virtuální rozpočet 100 000 000 Kč na nákup hráčů z Tipsport Extraligy. Rozpočet soutěžícího se může v průběhu hry měnit podle aktuálních výkonů hráčů, které má soutěžící v sestavě svého týmu (dále pouze „tým“), a to tak, že pro jednotlivé soutěžící odpovídá nejvyššímu dosaženému součtu aktuálních cen všech do týmu současně zařazených hráčů (tj. pokud má soutěžící v týmu hráče, jehož cena stoupne a v důsledku toho přesáhne celková cena všech hráčů dosavadní rozpočet, odpovídá nový rozpočet tohoto soutěžícího novému součtu cen hráčů po tomto zvýšení).
Tým musí obsahovat přesně 16 hráčů: 1 brankáře, 6 obránců a 9 útočníků. Tým může obsahovat maximálně 5 hráčů z jednoho klubu play off České pojišťovny.
Soutěžící je při uložení sestavy informován o změnách ve svém týmu. Soutěžící je povinen před uložením sestavy vybrat kapitána svého týmu a jednoho asistenta. Kapitánem ani asistentem kapitána nesmí být zvolen brankář. Kapitán týmu získává trojnásobek získaných bodů, asistent kapitána získává dvojnásobek.
V jednom hracím týdnu soutěžící může změnit svůj tým až 7x, přičemž nezáleží na tom, zda soutěžící změní pouze jednoho hráče, nebo jestli vymění všech 16 hráčů. Soutěžící je při ukládání sestavy také upozorněn na zbývající počet změn sestavy svého týmu v rámci příslušného týdne.
Soutěžící může sestavu svého týmu upravit nejpozději 10 minut před začátkem prvního zápasu hracího dne. Další změny ve svém týmu může soutěžící udělat až po vyhodnocení zápasů hracího dne.
Pořadatel může v průběhu hry umožnit soutěžícím nákup dodatečných informací nebo funkcí v soutěži za podmínek, které budou stanoveny v těchto pravidlech. Doplnění pravidel v tomto smyslu bude provedeno v souladu s čl. 16, předposlední odstavec těchto pravidel. 

9. Bodování

Soutěžící získává body za výkony hráčů, které má koupené ve své sestavě. Body se vždy počítají na základě statistik ze zápasu, který odehrají reální hráči.

Aktivita

Obránce

Útočník

Vstřelený gól

+ 10 bodů

+ 7 bodů

Asistence

+ 5 bodů

+ 5 bodů

Statistika +/-

± 1 bod

± 1 bod

Každé 2 střely na bránu

+ 1 bod

+ 1 bod

Radegast index*

± 1 bod

± 1 bod

* Radegast index je parametr oficiálních statistik, který sleduje bojovnost hráčů. Primárně se jedná o kombinoci plus/minus bodů, blokování střel a hity (zastavení hráče tělem v rámci pravidel).

Aktivita

Brankář

Obdržený gól

- 1 bod

Asistence

+ 10 bodů

Čas na ledě více než 40 minut

+ 3 body

Vítězný zápas (*)

+ 2 body

Každých 10 zákroků

+ 1 bod

Vstřelený gól

+ 30 bodů

Zahájení zápasu

+ 3 body

Čisté konto (*)

+ 15 bodů

(*) - body se počítají pouze v případě, že brankář odchytal alespoň 40 minut

Úspěšnost zákroků

Brankář

100% (bonus za čisté konto)

+ 10 bodů

95% a více

+ 5 bodů

94% a více

+ 4 body

93% a více

+ 3 body

92% a více

+ 2 body

91% a více

+ 1 bod

90% a více

0 bodů

89% a více

- 1 bod

88% a více

- 2 body

87% a více

- 3 body

méně než 87%

- 4 body

Poznámka: body za úspěšnost zákroků a vítězný zápas se brankáři přičtou (případně odečtou) pouze v případě, že odehraje více než 40 minut zápasu.

Čas na ledě

Obránce i útočník

0 – 10 minut

+ 1 bod

10 – 18 minut

+ 2 body

Více než 18 minut

+ 3 body

 

Vyhraná vhazování

Obránce i útočník

1 – 4

+ 1 bod

5 – 8

+ 2 body

9 a více

+ 3 body

  

Trestné minuty

Všichni hráči vč. brankářů

2 – 4 minuty

- 1 bod

5 – 10 minut

- 2 body

11 – 17 minut

- 3 body

18 – 24 minut

- 4 body

Více než 25 minut

- 10 bodů

 

10. Vyhodnocení hracího týdne

Body v soutěži se dají získat pouze za oficiální zápasy play off České pojišťovny, které jsou naplánované dle oficiálního rozpisu Českého svazu ledního hokeje.
Body jsou na bodové konto soutěžícího (bodovým kontem se rozumí část v hracím účtu registrovaného soutěžícího, kde se připisují body získané za jednotlivé odehrané zápasy všemi hráči tvořícími uloženou sestavu týmu příslušného soutěžícího pro daný zápas) přičteny po obdržení oficiálních zápisů ze všech zápasů hracího dne. Body jsou přičteny v noci po odehraných zápasech.
Body za odehrané zápasy hracího týdne mohou být změněny kdykoli do středy následujícího týdne v závislosti na případných změnách v oficiálních statistikách play off České pojišťovny. Ve čtvrtek následujícího týdne se statistiky odehraného týdne uzamknou a v rámci příslušného kola budou vyhodnoceni soutěžící s nejvíce získanými body. V případě, že více soutěžících bude mít stejný počet bodů, určí se jejich pořadí podle dodatečných kriterií v tomto pořadí důležitosti: Počet nastřílených gólů, asistence, plusové body (výše se umístí tým s vyšším počtem získaných plusových bodů v daném kole), podle data prvního uložení sestavy týmu (výše se umístí tým s dřívějším datem uložení sestavy týmu) v rámci celé soutěže.
Průběžné pořadí týmů v soutěži je určováno na základě kriterií uvedených v posledním odstavci v čl. 14 těchto pravidel z dosud odehraných zápasů.

11. Cena hráčů

Původní cena hráče byla stanovena redakcí deníku Sport a serveru iSport.cz na základě kvalifikovaných odhadů expertů. Cena hráče se v průběhu hry mění na základě získaných bodů jednotlivých hráčů. Rozdílová částka ceny, za kterou soutěžící koupil hráče a ceny, za aktuální ceny hráče se promítne i do celkového rozpočtu soutěžícího.
Cena obránců a útočníků se mění podle vzorce: +/- 1 bod * 5 000 Kč.
Cena brankářů se mění podle vzorce:  +/-1 bod * 10 000 Kč.

12. Dodavatel dat

Dodavatelem dat a statistických informací pro bodové ohodnocení hráčů je pořadatelem soutěže pověřená společnost BPA sport marketing a.s., sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, DIČ: CZ25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4173 (dále pouze „dodavatel dat“). Dodavatel dat je odpovědný za správnost statistik hráčů ve hře.
Data dodaná pořadateli dodavatelem dat jsou jediným zdrojem, na základě kterého jsou soutěžícím připisovány body v soutěži dle těchto pravidel. Jakékoli jiná data či statistiky (ať již z jakéhokoli zdroje) nemají pro soutěž význam a případné odkazy nebo připomínky na takovéto data a statistiky nebudou akceptovány. Konečné schválení dat pro bodování v soutěži je zcela v kompetenci pořadatele soutěže.

13. Propojení účtu s Tipsport.cz

Každý soutěžící může propojit svůj účet s účtem na serveru Tipsport.cz. Pro propojení účtu je potřeba zadat v registračním formuláři uživatelské jméno, které soutěžící používá na serveru Tipsport.cz. Uživatelské jméno bude ověřeno s databázi Tipsport.cz a jeho uložení bude umožněno pouze v případě, že toto uživatelské jméno na Tipsport.cz existuje. 
Po vyplnění uživatelského jména Tipsport.cz bude soutěžící automaticky zařazen do Tipsport ligy a bude také soutěžit o finanční odměny, které v případě výhry budou soutěžícímu přičteny na Tipsport.cz na účet, který vyplnil při registraci.
Pokud soutěžící při prvním přihlášení do hry nemá účet na serveru Tipsport.cz, bude soutěžícímu umožněno získat akční bonus pro registraci v hodnotě až 200 Kč, a to tak, že soutěžící získává při prvním vytvoření svého týmu akční bonus jako dárek v hodnotě 50 Kč. Za získané body ve hře zvyšuje soutěžící výši akčního bonusu Tipsport.cz (v poměru 5 bodů ve hře za 1 Kč akčního bonusu, až do celkové výše 200 Kč). Soutěžící může vyzvednout akční bonus pouze jednou a v ten moment se soutěžícímu vygeneruje unikátní kód, který může použít při registraci na Tipsport.cz (dále pouze „kód“). Pokud soutěžící vyzvedne kód už v hodnotě 50 Kč, nebude tak moci získat bonus ve vyšší částce. Kód zůstane aktivní 30 dní od vyzvednutí, poté bude kód zneaktivněn. Po vyzvednutí kódu a dokončení registrace na Tipsport.cz bude soutěžícímu umožněno zadat své uživatelské jméno, které použil na Tipsport.cz. Po vyplnění uživatelského jména platí pro soutěžícího pravidla zmíněné v předchozích odstavcích.
Pořadatel soutěže konstatuje, že propojení účtů a poskytování plnění uvedených v tomto článku se řídí podmínkami společnosti Tipsport.net a.s.

 

14. Ceny

Pořadatel soutěže stanovuje jaké výhry, v jaké podobě a za jakých podmínek má soutěžící možnost v soutěži vyhrát (dále jen „výhry“). Aktuální seznam týdenních výher a podmínek jejich získání bude vždy uveden na webových stránkách soutěže.
Do soutěže pro play off České pojišťovny dle celkového pořadí jsou vloženy následující peněžité výhry:

Hlavní ceny

1. místo – Zájezd na MS v hokeji  2014 pro dvě osoby  ( 16.5.-23.5.2014)
2. místo – Pivo Radegast na rok ZDARMA
3. místo – Roční předplatné deníku Sport

Součástí soutěže jsou i týdenní ceny. Týdenní ceny budou ohlášeny vždy nejpozději týden před začátkem hracího týdne, ve kterém se o dané ceny hraje. Pro umístění v soutěži, a tedy i pro získání příslušné ceny je rozhodující celkový počet bodů získaných jednotlivými týmy v play off  České pojišťovny ledního hokeje. V případě shody je pořadí určeno mezi týmy se shodným počtem bodů na základě těchto kriterií podle pořadí jejich významu (tj. platí, že rozhodující je dříve uvedené kriterium, pokud na jeho základě nelze stanovit pořadí alespoň mezi některými z týmů se stejným celkovým počtem bodů, použije se kriterium následující, a to v rozsahu, ve kterém nebylo pořadí určeno podle významnějšího kriteria): Celkový počet nastřílených gólů v soutěži, celkový počet asistencí v soutěži, celkový počet plusových bodů v soutěži (výše se umístí tým s vyšším počtem získaných plusových bodů), celkový počet trestných minut v soutěži (výše se umístí tým s nižším počtem trestných minut), pořadí týmu v soutěži před posledním hracím týdnem (výše se umístí dosud úspěšnější tým), datum prvního uložení sestavy týmu (výše se umístí tým s dřívějším datem uložení sestavy týmu) v rámci celé soutěže.


Každé z pořadí uvedených výše může být obsazeno na základě výše uvedených kriterií pouze jedním soutěžícím (tj. nelze udělit dvě ceny dvěma soutěžícím za shodné umístění).

 

15. Předání cen

Výherci budou informováni pořadatelem prostřednictvím e-mailu o své výhře a vyzváni k zaslání jejich doručovací adresy pořadateli k zaslání výhry do 15 dnů po stanovení výherce pořadatelem v souladu s těmito pravidly (dále jen „výzva“). Výherce bude požádán o zaslání následujících údajů:

  • celé jméno
  • doručovací adresa
  • rok narození
  • kontaktní telefon
  • forma odběru

 Tyto informace musí soutěžící sdělit pořadateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy pořadatele.
Pokud z jakéhokoli důvodu nebude mít pořadatel možnost výherce informovat výše uvedeným způsobem o výhře a vyžádat si jeho doručovací adresu k zaslání výhry, nárok výherce na výhru v soutěži bez dalšího zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Věcné výhry budou doručeny výhercům nejpozději do 30 dnů od sdělení doručovací adresy výhercem pořadateli, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky, které soutěžící na vyžádání sdělí pořadateli soutěže e-mailem. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty, nebo mohou být osobně vyzvednuty na adrese pořadatele soutěže nebo na jiném místě dle charakteru výhry a pokynů pořadatele. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří opakovaně ( celkem dvakrát po sobě) výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry. U jiných než věcných výher budou výherci sděleny podmínky pro jejich čerpání pořadatelem soutěže, a to v návaznosti na spojení s výhercem a prokázání splnění podmínek účasti v soutěži.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

16. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních výsledků. Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, kteří nebudou splňovat podmínky stanovené v pravidlech soutěže nebo kteří uvedou nepravdivé informace. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoli odvolání ze strany soutěžícího.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci nebo výklad pravidel soutěže. O výklad pravidel soutěže nemůže být veden žádný spor, přičemž za jediný závazný výklad pravidel se považuje vždy výklad podaný pořadatelem soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit provozování soutěže, a to i bez předchozího upozornění, a to zejména ze závažných  důvodu možných technických výpadků na straně pořadatele či jeho dodavatelů nebo zásahu vyšší moci.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké podle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.
Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže bez dalšího upozornění vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takovýto soutěžící i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, či porušení herních pravidel, výhra v soutěži mu nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. V případě nepředání výhry z výše uvedených důvodů nárok na výhru zaniká.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené soutěžícím v souvislosti s nesprávným či nevhodným užíváním (realizací) výher.
Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže na http://fantasy.isport.blesk.cz. Na změnu pravidel upozorní pořadatel alespoň týden předem na webových stránkách soutěže.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích.

 

 

 

 

Šéf svazu Král: Košice chtějí do extraligy dlouho, ale teď se jen ptaly

Žádná nabídka ani oficiální žádost, natož pak přihláška. Košice, nejúspěšnější tým slovenské ligy posledních let, do české extraligy zatím nemíří. Ale zájem mají, to ano. Tak…

16. 4. 2014
14:39
Celý článek

Cena za fair play! Slovák byl oceněn za přiznanou teč ve finále

Plzeňský hokejista Tomáš Slovák získal jednu ze tří hlavních cen Českého klubu fair play za rok 2013. Po jeho přiznané teči v dramatickém závěru sedmého extraligového finále ve…

16. 4. 2014
12:08
Celý článek

Košice chtějí hrát českou extraligu! Slovenský tým už podal přihlášku

ANKETA | Finalista nejvyšší slovenské hokejové soutěže HC Košice znovu usiluje o účast v české extralize. S odvoláním na vyjádření viceprezidenta Českého svazu ledního hokeje…

16. 4. 2014
09:50
Celý článek

Letošní finále je cennější než loňské, tvrdí zlínský trenér Vlach

Nechce mít v kádru nadbytek hvězd, stačí mu pár zkušených odchovanců s nevyčerpanou motivací. Těm pak velí bez rámusu a velkých slov. Angažmá v rodném Zlíně vystřelilo…

16. 4. 2014
05:00
Celý článek

Ton: Mrzí mě, že mi Jandač nedal důvěru. Vždycky to odnesu já

Skončil odložený na konci střídačky. Nejlepší střelec ročníku. Legenda Sparty. Petr Ton dokoukal sedmé semifinále s hokejisty Komety jako divák. „Mrzí mě, že jsem nedostal od…

16. 4. 2014
04:50
Celý článek

Boleslavský Broš: Spekulace nebereme, v Olomouci budeme hrát za sebe

Mohl svůj tým poslat do extraligy stylově. Boleslavský veterán Michal Broš setnul sestupující Kladno hattrickem a pak se spoluhráči v kabině čekal, jak dopadne prodloužení…

15. 4. 2014
22:00
Celý článek

Mladá Boleslav je krůček od postupu, Chomutov drží naději na udržení

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 10. kole baráže o extraligu na ledě Kladna 5:3 a stačí jim zisk jediného bodu, aby po dvou letech slavili návrat do nejvyšší soutěže,…

15. 4. 2014
20:22
Celý článek

Vítkovice si pojistily služby Šedivého, Koloucha, Hlinky a Dudáše

Hokejoví útočníci Ondrej Šedivý, Petr Kolouch, Michal Hlinka a obránce Martin Dudáš budou i nadále působit v extraligových Vítkovicích. Ostravský klub se všemi čtyřmi odchovanci…

15. 4. 2014
19:01
Celý článek

Hořký konec kanonýra. Ton proseděl závěr s Kometou na střídačce

V základní části byl nejproduktivnějším mužem i nejlepším střelcem hokejové extraligy. Tahoun, klidná síla, hráč, na kterého je za každé situace spolehnutí. Jenže v play off…

15. 4. 2014
10:14
Celý článek

Pád slavného klubu: Kladno nespasily ani bojovné nápisy v kabině

Zdi kladenské kabiny jsou polepeny nápisy jako: Bojovnost! Pozitivní myšlení! Týmový duch! Hokejisté podepsali i „chartu“, v níž se zaváli, že se budou s maximálním nasazením…

15. 4. 2014
08:50
Celý článek
 
Fantasy Extraligu přinášejí


Hlavní partneři

Radegast Tipsport Statistiky hráčů dodává hokej.cz